"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Понеделник, 17/06/24, 10:44 PM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета

Начало » 2009 » Септември » 14 » Възражение относно работата на РВМС - Русе по ЗЗЖ
3:34 PM
Възражение относно работата на РВМС - Русе по ЗЗЖ
ДО
Г-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА НВМС

ОТ
СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ"
СНЦ „ПРИЯТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ"
СНЦ „АМИКУС"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Посочените неправителствени организации работим съвместно за правилното
прилагане на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/. Част от работата на сдруженията
е свързана с осъществяване на обществен контрол съгласно разпоредбата на чл.57 от
ЗЗЖ. Във връзка с това представители на сдруженията осъществяват регулярни
посещения в Общинския приют – гр.Русе с оглед спазването на изискванията на ЗЗЖ
за хуманно отношение към животните в него. Непосредствените ни впечатления
удостоверяват нехуманно отношение към животните. Това беше основание на
27.02.2009 г. да сезираме съответните органи, осъществяващи контрол върху
спазването на закона. По повод подадената жалба от нас РВМС-Русе извърши
проверка в общинския приют на 13.03.2009 г. Резултатите от проверката са отразени в
констативен протокол. Представителите на сдруженията подписаха протокола с
особено мнение, тъй като считаме, че при проверката не беше отразено фактическото
положение и не бяха зачетени нашите непосредствени впечатления. Проверяващите
се базираха изключително на книжа и документи, а не на действителното състояние.
Предписанията в протокола, касаят само част от нередностите.
Наблюденията ни продължават след тази проверка и до днес.
Тъй като нередностите не са отстранени, на 21.08.2009 г. изпратихме до Вас писмено искане
за извършване на нова проверка на основание чл.58 ал.3 от ЗЗЖ. Искането ни беше
продиктувано от факта, че въпреки проверката извършена от РВМС на 13.03.2009 г. в
общинския приют продължава нехуманното отношение към животните. Целта на
искането ни беше да се извърши внезапна проверка, за да могат контролните органи
да се убедят сами в твърденията ни, които се базират на непосредствени впечатления.
По повод искането ни, на 11.09.2009 год. получихме отговор от Националната
ветеринарномедицинска служба с изх.№2493/КВ от 08.09.2009 г. Все още нямаме
отговор от Министерството на земеделието и храните.
В отговора изпратен ни от НВМС ни уведомяват, че на 19.08.2009 г. е
извършена проверка, при която в общинския приют са констатирани несъответствия
с изискванията на Наредба №41. Известно ни е за проверката извършена от РВМС в
Общинския приют на 19.08.2009 г. Тази проверка е направена преди да ви изпратим
нашето искане от 21.08.2009 г., което е свързано предимно с изискванията за хуманно
отношение към животните, съобразно ЗЗЖ (не само Наредба №41). Хуманното
отношение към животните не се изчерпва само с формалното съответствие на приюта
с изискванията на Наредбата. То включва редица други обстоятелства, свързани с
отношението към животните и непосредствените грижи за тях, които сме
конкретизирали в жалбата - липса на елементарна хигиена, неоказване на
ветеринарномедицинска помощ, използването на упойващи вещества като единствен
начин за ловене, преместване и връщане на животните, необоснован дълъг престой на
животните и други. За съжаление, контролните органи не обръщат внимание на тези
обстоятелства. Потвърждение на това е отговора на НВМС и липсата на отговор от
Министерството на земеделието и храните. За пореден път тези служби не реагират на
поставените въпроси и изместват същността на проблема. Жалбата (искането) ни от
21.08.2009 г. е препратена на РВМС-Русе, и неизвестно защо и по какъв начин е
предадена и на Ж.Попова - председател на „Сдружение за защита правата на
животните", при положение, че сигналът не е подаден от тази организация, което е в
противоречие с чл.170 ал.2 от ЗВМД. Вместо извършване на внезапна проверка в
Общинския приют, жалбата стана повод за остри нападки към приюта на сдружение
„Германо-българска помощ за животните", което също не е страна по жалбата. Така, в
присъствието на д-р Хвърчилков - директор на РВМС-Русе, Нели Владимирова-
председател на сдружение „Приятели на животните" и Светлана Стоянова - член на
УС на същото сдружение, д-р Ненов от РВМС - Русе е заявил на управителя на
приюта на сдружение ГБПЖ: „с тези жалби срещу общината само си вкарвате
автогол". Също по неговите думи, г-жа Янакиева от НВМС е заявила, че й е писнало
от жалбите, които идват от Русе против общинския приют и по тази причина трябва
да са безкомпромисни и да затворят немския приют. Подобни изявления ни дават
основание да се съмняваме в обективността при проверките на контролните органи и
в желанието им да се установят нарушенията.
Искането ни за проверка в Общинския приют е мотивирано от факта, че в него
системно има прояви на нехуманно отношение към животните, което в случая дори
не е свързано с изискванията на Наредба 41.
Дейността на сдруженията ни е свързана с постоянно посещение и в приюта на
сдружение „ГБПЖ." Трайните ни наблюдения са, че в този приют се полагат
изключителни грижи за животните. Подобно становище изразиха и RSPCA (Кралско
общество за предотвратяване насилието срещу животни), които посетиха Русе през
февруари 2009 г. Отчитаме факта, че приюта не отговаря на всички изисквания от
Наредба 41. Ако общинския приют е с капацитет от само 50 непостоянно живеещи
кучета, е възможно същият да бъде приведен според изискванията на Наредбата дори
и в кратки срокове и с парите на данъкоплатците. В същото време в приюта на
немското дружество трайно живеят около 250 кучета, без общината да има какъвто и
да е ангажимент за издръжката му, тъй като средствата се осигуряват изцяло чрез
дарения от Германия. Никой приют с такъв голям брой животни не може да се
вмести в сроковете, определени от Наредбата и да отговаря на нейните изисквания. Те
категорично не са съобразени с фактическата обстановка в България - ГОЛЕМИЯТ
БРОЙ БЕЗДОМНИ КУЧЕТА. Това според нас налага изменение на същата с оглед
изискванията, както и удължаване на гратисния период за приюти, в които се грижат
за над 100 кучета, както този на сдружение ГБПЖ.
Оставаме с доверие към Вас като органи, осъществяващи контрол по
спазването на Закона за защита на животните. В противен случай остава открит
въпроса - ЗАЩО Е ПРЕДВИДЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ЗЗЖ, СЛЕД КАТО НЕ
СЕ ЗАЧИТАТ КОНСТАТАЦИИТЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИ,
КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И НЕ СЕ
ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХ?

Ако контролните органи не обръщат внимание на сигналите и жалбите на неправителствените организации към кого трябва да се обърнем тогава?
Прегледи: 956 |Добавено от: Admin | РейтинГ: 0.0/0
Общо коментари: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Copyright "Грижа и подслон за всеки" © 2024 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz