"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Петък, 29/09/23, 11:15 AM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета
Националната ветеринарно-медицинска служба /НВМС/ е контролен орган по спазването на тези два закона, касаещи здравето и благополучието на животните.


Закон за защита на животните

Закон за ветеринарно-медицинската дейностЖалби за нехуманно отношение към животни се подават до директора на РВМС (Регионалната ветеринарно-медицинска служба)
в съответната община.

Жалбите следва да бъдат подадени лично, на място, с входящ номер.


Copyright "Грижа и подслон за всеки" © 2023 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz