"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Събота, 25/05/24, 3:54 PM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета

ДО ДИРЕКТОРА  на РВМС-Русе


Уважаеми г-н ХВЪРЧИЛКОВ,


По информация на местни и национални медии , на 23.12.2009 год. гражданка на Русе  е влязла в апартамента на съседите  си  находящ се на 15 етаж  в  бл."Родина", вход 1,  кв."Здравец-север" и е изхвърлила кучето на стопаните през балкона.  Кучето е ПОЧИНАЛО  на място. Деянието представлява ОСОБЕНА ЖЕСТОКОСТ по смисъла на чл.10 ал.2, т.1 от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ /ЗЗЖ/.
Това грубо нарушение на закона стана обществено достояние .
 В СНЦ "ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ"  непрекъснато се обаждат  хора, които се интересуват  потърсена ли е отговорност на извършителката от съответните контролни органи. Възмущението на хората е голямо не само с оглед на проявената жестокост, но  и заради факта , че ИЗВЪРШИТЕЛКАТА Е ВЕТЕРИНАРЕН ДОКТОР.  Предполагаме , че с оглед на вашите компетенции сте предприели всички необходими действия.

С оглед предмета на дейност и целите на нашето сдружение и предвид упражняването на обществен контрол по спазване на ЗЗЖ, молим да ни бъде отговорено на следните въпроси:


1.Съставен ли акт за административно нарушение  на извършителката  ВЕРОНИКА ВОЛОДИЕВА КАНОВА.
2.Издадено ли е Наказателно постановление .
3.Какво е наложеното наказание за проявената особена жестокост предвид разпоредбата на чл.62 от ЗЗЖ.
4.Уведомен ли е пострадалият- собственикът на кучето ТИХОМИР МАРИНОВ ЕНЧЕВ  за образуваното производство  , с оглед задължението ви по чл.52 ал.2 от ЗАНН.

По информация на медиите по случая е образувана преписка във Второ РУ на МВР-Русе, с оглед извършване на престъпление от общ характер по Наказателния кодекс.


Проверката по случая с оглед аминистративнонаказателно производство по Закона за защита на животните  е от вашите компетенции и задължения произтичащи от чл.59 и  чл.70 на ЗЗЖ.

Извършването на деянието и самоличността извършителя за безспорни.


Не се съмняваме, че ще изпълните вашите задължения като контролен огран  по ЗЗЖ и като административнонаказващ орган предвид разпоредбите на ЗАНН.

Надяваме се , че ви е известно, че  акта за установяване на нарушението следва да бъде издаден в срок до 22.03.2010.


УС на сдружението, всички членове на сдружението и всички  отправили запитване граждани очакваме вашият отговор.

Председател на УС: адв.Виолета ДобреваCopyright "Грижа и подслон за всеки" © 2024 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz