"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Събота, 25/05/24, 3:19 PM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета

- СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ"

Раковска 10А, ет.2, Русе

- СНЦ „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ" - клон Русе

Доростол 30, ет.1, Русе

- СНЦ "ПРИЯТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ"

Ибър 2, Русе

 

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

КОПИЕ ДО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

НПО

МЕДИИ

 

Относно: Искане за справка за дейностите извършвани в Общински приют Русе преди приемане на Закона за защита на животните – 2006г., 2007г. и след приемането на ЗЗЖ -  2008г., 2009г.

Уважаеми г-н Йотов,

 

Във връзка със Закона за Защита на Животните и чл. 57 и чл.58 /касаещи осъществяването на обществен контрол от НПО/, както и поради неясноти във вече изнесената информация в сайта на Общински приют Русе, Ви молим да ни предоставите следните подробни данни:

 

-         брой заловени кучета /маркирани и немаркирани/

-         брой върнати по места кучета

-         брой кастрирани кучета / мъжки, женски/

-         брой осиновени кучета /от граждани, предадени на НПО - по отделно, също така - бебета или възрастни животни/

-         брой евтаназирани кучета /преди ЗЗЖ и след ЗЗЖ/

-         брой починали кучета

 

Молим цифрите да бъдат изнесени по години - 2006, 2007, 2008 и 2009.

Изискваната информация е изключително  важна и необходима. Тя ще послужи за анализиране промените в популацията на бездомните животни в гр. Русе, както и за планиране на бъдещи действия съгласно приетата Програма за овладяване популацията на бездомните животни.

Поради сериозността на проблема и нуждата от гъвкави мерки за решаването му, се надяваме на Вашия бърз отговор.

 

Предварително Ви благодарим за оказаното съдействие!

 

Дата:                                                                    С уважение:

25.01.2010                                                          

 

- СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ"

адв. Виолета Добрева - председател

           

- СНЦ „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ"

д-р Катерина Маркова - управител


- СНЦ "ПРИЯТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ"

Нели Владимирова - председателCopyright "Грижа и подслон за всеки" © 2024 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz