"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Сряда, 19/06/19, 7:14 AM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета

На  общо събрание на СНЦ "Грижа и подслон за всеки"  проведено на 31.03.2010 год. е взето решение за откриване на дарителски сметки за лечението на МИМА.

Открита е сметка в ПРОКРЕДИТБАНК - Русе:

Сметка в лева: BG57PRCB92301032915411

Титуляр на сметката: СНЦ "Грижа и подслон за всеки"

SWIFT-
PRCBBGSF


При внасяне на сумите  изрично следва да бъде отразено-
ОСНОВАНИЕ: ДАРЕНИЕ ЗА МИМА от................(трите имена на дарителя)

Ще бъде обявен списък с имената на всички дарители.

На сайта на сдружението ще бъде предоставена информация за изразходваните средства.


ENGLISH TRANSLATION:


General meeting of the NGO "Care and shelter for everyone" held on 31.03.2010 decided to open a bank account for donations about the medical treatment of Mima.

This is the bank account in PROCREDIT BANK - BULGARIA,RUSE:


IN LEVA BG57PRCB92301032915411

Bank account's holder - SNC "Grija i podslon za vseki"

SWIFT- PRCBBGSF

When depositing a donation one must mention "SUBJECT" : Donation for Mima from...... (name and surname of the donator)

A list with all the names of the donators will be announced.

Information about all the expenses will be published on our web page.


Copyright "Грижа и подслон за всеки" © 2019 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz